شرکت لوله بازکنی آسیا بزرگترین لوله بازکنی در استان اصفهان و حومه ارائه دهنده خدمات لوله بازکنی و نشت یابی با برترین پرسنل کارآزموده بصورت شبانه روزی و بدون تعطیلی و با نرخ دولتی در خدمت شما همشهریان محترم در سراسر استان اصفهان و حومه می باشد. / خدمات شامل: لوله بازکنی - نشت یابی - تعمیرات کولر - تعمیرات شیرآلات و لوله کشی - رفع گرفتگی توالت فرنگی - رفع بوی بد فاضلاب - تشخیص ترکیدگی لوله - تخلیه چاه در عرض 15 دقیقه میباشد/ نزدیکترین پیک سیار به شما: 1817

منطقه ۴

شماره شماره منطقه ۴
۳۲۶۶۷۳۳۳ حمزه اصفهانی
۳۲۶۶۷۳۳۳ سلمان فارسی
۳۲۶۶۳۰۸۰ علامه امینی
۳۲۲۱۷۰۳۰ رکن الدوله
۳۵۲۸۱۰۲۰ همدانیان
۳۲۶۰۸۹۸۰ جی شیر
۳۵۲۸۱۰۲۰ سراه پینارت
۳۵۲۸۱۰۲۰ شهیدرجایی
۳۲۶۶۳۰۸۰ مهراباد
۳۲۶۶۷۳۳۳ هشت بهشت
۳۲۶۶۷۳۳۳ صیاد شیرازی
۳۲۶۰۸۹۸۶ کرداباد
۳۵۳۱۶۴۰۰ ۳۵۳۱۶۴۰۰ خوراسگان
۳۵۳۱۶۴۰۰ جی 
۳۵۲۸۱۰۲۰ مهدیه
۳۲۶۶۳۰۸۰ پل شهرستان
۹۱۳۰۰۰۵۱۶۸ ۹۱۳۶۰۰۰۰۱۳ سیار