شرکت لوله بازکنی آسیا بزرگترین لوله بازکنی در استان اصفهان و حومه ارائه دهنده خدمات لوله بازکنی و نشت یابی با برترین پرسنل کارآزموده بصورت شبانه روزی و بدون تعطیلی و با نرخ دولتی در خدمت شما همشهریان محترم در سراسر استان اصفهان و حومه می باشد. / خدمات شامل: لوله بازکنی - نشت یابی - تعمیرات کولر - تعمیرات شیرآلات و لوله کشی - رفع گرفتگی توالت فرنگی - رفع بوی بد فاضلاب - تشخیص ترکیدگی لوله - تخلیه چاه در عرض 15 دقیقه میباشد/ نزدیکترین پیک سیار به شما: 1817

منطقه ۳

شماره شماره منطقه ۳
۳۴۴۵۴۸۸۸ کمال 
۳۲۲۱۷۰۳۰ ولیعصر
۳۴۴۶۰۲۰۰ عبدالرزاق
۳۲۶۶۷۳۳۳ احمدآباد
۳۲۶۰۸۹۸۶ هاتف
۳۲۲۱۷۰۳۰ ۳۲۷۳۲۵۹۵ خواجو
۳۲۲۱۷۰۳۰ فردوسی
۳۲۲۴۱۸۱۶ شریف واقفی
۳۲۲۱۷۰۳۰ گلزار
۳۲۶۶۳۰۸۰ ملک 
۳۲۲۱۷۰۳۰ حافظ
۳۲۶۶۷۳۳۳ امادگاه
۳۲۶۶۷۳۳۳ کمال اسماییل
۳۲۲۱۷۰۳۰ نشاط
۳۲۲۴۱۸۱۶ عافیت
۳۴۴۶۰۲۰۰ علامه مجلسی
۳۴۴۵۴۸۸۸ ۳۴۴۶۰۲۰۰ ابن سینا
۳۴۴۵۴۸۸۸ ۳۲۵۰۲۶۲۵ سروش
۳۲۶۶۳۰۸۰ بزرگمهر
۳۲۶۰۸۹۸۰ مشتاق
۳۴۴۵۴۸۸۸ ۳۴۴۶۰۲۰۰ دردشت
۹۱۳۰۰۰۵۱۶۸ ۹۱۳۶۰۰۰۰۱۳ سیار